::: ประชาสัมพันธ์ :::  ประกาศผลการสอบ เยาวชนคนเก่ง ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 29 ม.ค. 2559
วิชา เลขที่นั่งสอบ ชื่อ นามสกุล ชั้น โรงเรียน คะแนน ลำดับที่ รางวัล พิมพ์
ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา 93052 เด็กชายศักดิ์สิทธ์ บุญใส ป.6 อนุบาลศรีประชานุกูล 62 16 ชมเชย
ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา 93196 เด็กหญิงอัญชิษฐา ศรไชย ป.4 อนุบาลศรีสะเกษ 62 16 ชมเชย
ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา 93001 เด็กหญิงนภสิริ เสนาภูดิทกุล ป.4 อนุบาลศรีสะเกษ 61 18 ชมเชย
ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา 93045 เด็กชายธีระทัศน์ ศิริเวชพันธุ์ ป.6 มารีวิทยา 61 18 ชมเชย
ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา 93257 เด็กชายธนพนธ์ สอดแก้ว ป.6 มารีวิทยา 61 18 ชมเชย
ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา 93279 เด็กชายพชกร ภูมีคำ ป.6 มารีวิทยา 61 18 ชมเชย
ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา 93075 เด็กหญิงพอเพียง อุปมัย ป.6 อนุบาลขุนหาญ(สิ) 60 22 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา 93087 เด็กหญิงอธิสรา มารยาท ป.6 อนุบาลศรีสะเกษ 60 22 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา 93110 เด็กหญิงปริม สมคณ ป.6 อนุบาลศรีสะเกษ 60 22 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา 93326 เด็กหญิงกฤตชญา สุตะพันธ์ ป.6 ส้มป่อย 60 22 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา 93437 เด็กชายอาติวิชญ์ อินทา ป.6 อนุบาลกันทรารมย์ 60 22 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา 93108 เด็กหญิงดลนภา ลิมปิจำนงค์ ป.6 อนุบาลศรีสะเกษ 59 27 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา 93226 เด็กหญิงวรรณิดา ทองสิงห์ ป.6 อนุบาลอุทุมพรพิสัย 59 27 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา 93439 เด็กชายก่อพิสุทธิ์ ชาลี ป.6 อนุบาลกันทรารมย์ 59 27 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา 93464 เด็กหญิงอสมา จรรยาสุทธิวงศ์ ป.5 เทศบาล1(วัดเจียงอี) 59 27 เข้าร่วมการแข่งขัน
« ก่อนนี้ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 397 ถัดไป »