::: ประชาสัมพันธ์ :::  ประกาศผลการสอบ เยาวชนคนเก่ง ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 29 ม.ค. 2559
วิชา เลขที่นั่งสอบ ชื่อ นามสกุล ชั้น โรงเรียน คะแนน ลำดับที่ รางวัล พิมพ์
ภาษาไทย ระดับชั้น ป.4 - ป. 6 66 เด็กชายยงยุทธ กฤษเนตร ป.6 อนุบาลวัดพระโต 19 597 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย ระดับชั้น ป.4 - ป. 6 381 เด็กชายธนโชค ทองตัน ป.3 บ้านสร้างปี 19 597 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย ระดับชั้น ป.4 - ป. 6 489 เด็กหญิงศศิธร จันทร์ราช ป.5 บ้านหนองไผ่ 19 597 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย ระดับชั้น ป.4 - ป. 6 519 เด็กหญิงรัตนาวลี สีหะวงษ์ ป.5 บ้านสิริขุญหาญ 18 602 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย ระดับชั้น ป.4 - ป. 6 เด็กชายณัฐชนน คำโสภา ป.4 บ้านดินดำ 18 602 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย ระดับชั้น ป.4 - ป. 6 285 เด็กชายณัฐพงษ์ ดาวสนิท ป.6 บ้านส้มป่อย 18 602 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย ระดับชั้น ป.4 - ป. 6 17 เด็กหญิงลดาวัลย์ อาทิเวช ป.6 บ้านหนองครก 17 605 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย ระดับชั้น ป.4 - ป. 6 361 เด็กหญิงปรียาดา จูมทอง ป.4 อนุบาลศรีสะเกษ 17 605 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย ระดับชั้น ป.4 - ป. 6 เด็กหญิงเอราวรรณ รัตนะวัน ป.4 บ้านไผ่ 16 607 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย ระดับชั้น ป.4 - ป. 6 367 เด็กหญิงบัวชมภู โตมร ป.4 อนุบาลศรีสะเกษ 16 607 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย ระดับชั้น ป.4 - ป. 6 เด็กหญิงกรกนก ศรีสะอาด ป.6 บ้านหนองครก 13 609 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย ระดับชั้น ป.4 - ป. 6 344 เด็กชายณัฐวุฒิ ดวงสมร ป.6 อนุบาลวัดพระโต 8 610 เข้าร่วมการแข่งขัน
« ก่อนนี้ 1 ... 389 390 391 392 393 394 395 396 397 ถัดไป »