::: ประชาสัมพันธ์ :::  ประกาศผลการสอบ เยาวชนคนเก่ง ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 29 ม.ค. 2559
รหัสวิชา อาคาร ห้องสอบ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ  นามสกุล ชั้น โรงเรียน
math 01
อาคาร 6 612 51016 เด็กหญิงนวพรพรหม จรรยาสุทธิวงศ์ ป.3 อนุบาลศรีสะเกษ
math 01
อาคาร 6 612 51017 เด็กหญิงพิชญาภร กล้วยนิจ ป.3 อนุบาลศรีสะเกษ
math 01
อาคาร 6 612 51018 เด็กหญิงกัญญาณัฐ มัชเรศ ป.3 อนุบาลศรีสะเกษ
math 01
อาคาร 6 612 51019 เด็กหญิงพัฒนรี กันแม้น ป.3 อนุบาลศรีสะเกษ
math 01
อาคาร 6 612 51020 เด็กหญิงศศิกานต์ ศิลกชัย ป.3 อนุบาลศรีสะเกษ
math 01
อาคาร 6 612 51021 เด็กหญิงวิริยา บุญค้ำชู ป.3 อนุบาลศรีสะเกษ
math 01
อาคาร 6 612 51022 เด็กหญิงมนิสรา ทั่งพรม ป.3 อนุบาลศรีสะเกษ
math 01
อาคาร 6 612 51023 เด็กชายกนต์ธีร์ กองไพบูลย์ ป.3 อนุบาลศรีสะเกษ
math 01
อาคาร 6 612 51024 เด็กชายกษิดิศ ศรีวัง ป.3 อนุบาลศรีสะเกษ
math 01
อาคาร 6 612 51025 เด็กชายธนวัฒน์ จันทสิทธิ์ ป.3 อนุบาลศรีสะเกษ
math 01
อาคาร 6 612 51026 เด็กชายหรรษา อินทร์พิมพ์ ป.3 อนุบาลศรีสะเกษ
math 01
อาคาร 6 612 51027 เด็กชายวัชพล บัวศรี ป.3 อนุบาลศรีสะเกษ
math 01
อาคาร 6 612 51028 เด็กชายอชิระ โพธิโต ป.3 อนุบาลศรีสะเกษ
math 01
อาคาร 6 612 51029 เด็กชายณัฐธกร บุษบา ป.3 อนุบาลศรีสะเกษ
math 01
อาคาร 6 612 51030 เด็กชายสรัลปฐวี บัวจูม ป.3 อนุบาลศรีสะเกษ
« ก่อนนี้ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 437 ถัดไป »