::: ประชาสัมพันธ์ :::  ประกาศผลการสอบ เยาวชนคนเก่ง ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 29 ม.ค. 2559
รหัสวิชา อาคาร ห้องสอบ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ  นามสกุล ชั้น โรงเรียน
math 05
อาคาร 7 724 55445 เด็กหญิงปิยะดา จันโท ม.1 กำแพง
math 05
อาคาร 7 724 55446 เด็กหญิงสุชัญญา ดวงชัย ม.1 กำแพง
math 07
อาคาร 7 727 57382 เด็กชายนันทปรีชา โคชาบุตร ม.3 สตรีสิริเกศ
math 07
อาคาร 7 727 57383 เด็กชายปาณวัฒน์ พรหมทา ม.3 สตรีสิริเกศ
math 07
อาคาร 7 727 57384 เด็กหญิงจารุวรรณ ไทยประสงค์ ม.3 บ้านค้อโนนเพ็ก
math 07
อาคาร 7 727 57385 เด็กหญิงวิไลวรรณ พรมลา ม.3 บ้านค้อโนนเพ็ก
math 07
อาคาร 7 727 57386 เด็กหญิงศศิกาญจน์ เครือแสง ม.3 ศรีสะเกษวิทยาลัย
math 07
อาคาร 7 727 57387 เด็กหญิงเกศราพร บุญมาก ม.2 พรานวิบูลวิทยา
math 07
อาคาร 7 727 57388 เด็กหญิงอภิวรรณ สมนึก ม.2 พรานวิบูลวิทยา
math 07
อาคาร 7 727 57389 เด็กหญิงเทียนทอง วอนสุข ม.2 พรานวิบูลวิทยา
math 07
อาคาร 7 727 57390 เด็กหญิงปิยฉัตร วันกิจ ม.2 พรานวิบูลวิทยา
math 07
อาคาร 7 727 57391 เด็กชายพูนทรัพย์ สมนาม ม.2 พรานวิบูลวิทยา
math 07
อาคาร 7 727 57392 เด็กชายศิวัช สอดแจ่ม ม.2 ศรีสะเกษวิทยาลัย
math 07
อาคาร 7 727 57393 เด็กชายธีรดนย์ อาธิบุตร ม.2 ศรีสะเกษวิทยาลัย
math 07
อาคาร 7 727 57394 เด็กหญิงจินตนา พิมพ์ทอง ม.3 เทศบาล 1 (วัดเจียงอี)
« ก่อนนี้ 1 ... 429 430 431 432 433 434 435 436 437 ถัดไป »