::: ประชาสัมพันธ์ :::  ประกาศผลการสอบ เยาวชนคนเก่ง ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 29 ม.ค. 2559
รหัสวิชา อาคาร ห้องสอบ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ  นามสกุล ชั้น โรงเรียน
math 01
อาคาร 6 613 51076 เด็กหญิงปราณิศา พิลัย ป.3 อนุบาลอุทุมพรพิสัย
math 01
อาคาร 6 613 51077 เด็กหญิงธัญญานุช ยอดจักร์ ป.3 อนุบาลศรีสะเกษ
math 01
อาคาร 6 613 51078 เด็กหญิงศตพร บุญรินทร์ ป.3 อนุบาลศรีสะเกษ
math 01
อาคาร 6 613 51079 เด็กหญิงโชติกา พวงเงินสกุล ป.2 อนุบาลศรีสะเกษ
math 01
อาคาร 6 613 51080 เด็กชายญานภัทร จันทร์ฉาย ป.3 อนุบาลศรีสะเกษ
math 01
อาคาร 6 622 51081 เด็กหญิงปณิฎฐา พงษ์พีระ ป.3 อนุบาลศรีสะเกษ
math 01
อาคาร 6 622 51082 เด็กหญิงปุณณภา เตชพัฒน์ ป.3 อนุบาลศรีสะเกษ
math 01
อาคาร 6 622 51083 เด็กชายณธีนนท์ ป้อมหิน ป.2 อนุบาลศรีสะเกษ
math 01
อาคาร 6 622 51084 เด็กหญิงศุภิสรา กุแก้ว ป.3 อนุบาลศรีสะเกษ
math 01
อาคาร 6 622 51085 เด็กชายปภพชัช นาควารินทร์ ป.3 อนุบาลศรีสะเกษ
math 01
อาคาร 6 622 51086 เด็กหญิงศิริณัฐกานต์ สุรวิทย์ ป.3 อนุบาลศรีสะเกษ
math 01
อาคาร 6 622 51087 เด็กหญิงณัทกาญจน์ พรหมทา ป.3 อนุบาลศรีสะเกษ
math 01
อาคาร 6 622 51088 เด็กหญิงธยานี ถวิลหวัง ป.3 อนุบาลศรีสะเกษ
math 01
อาคาร 6 622 51089 เด็กชายปัญชรัฐ แสงมาศ ป.3 อนุบาลศรีสะเกษ
math 01
อาคาร 6 622 51090 เด็กชายกิตติพิชญ์ พิมณุวงศ์ ป.2 อนุบาลศรีสะเกษ
« ก่อนนี้ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 437 ถัดไป »