::: ประชาสัมพันธ์ :::  ประกาศผลการสอบ เยาวชนคนเก่ง ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 29 ม.ค. 2559
รหัสวิชา อาคาร ห้องสอบ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ  นามสกุล ชั้น โรงเรียน
math 01
อาคาร 6 623 51121 เด็กชายภูมิอนันต์ รักษาภักดี ป.3 ฮั้วเฉียวกงฮักอุบลฯ
math 01
อาคาร 6 623 51122 เด็กหญิงธนพร ตะวันเสรี ป.3 ฮั้วเฉียวกงฮักอุบลฯ
math 01
อาคาร 6 623 51123 เด็กหญิงภัทราวดี สุโภภาค ป.3 ฮั้วเฉียวกงฮักอุบลฯ
math 01
อาคาร 6 623 51124 เด็กหญิงสุภาภรณ์ จันทะเนตร ป.3 ฮั้วเฉียวกงฮักอุบลฯ
math 01
อาคาร 6 623 51125 เด็กหญิงอัญชิสา ธรรมานุวงศ์ ป.3 ฮั้วเฉียวกงฮักอุบลฯ
math 01
อาคาร 6 623 51126 เด็กหญิงชบาแก้ว วงศ์มั่น ป.3 ฮั้วเฉียวกงฮักอุบลฯ
math 01
อาคาร 6 623 51127 เด็กหญิงนภากร คำเพราะ ป.3 ฮั้วเฉียวกงฮักอุบลฯ
math 01
อาคาร 6 623 51128 เด็กหญิงปัณฑิตา แซ่เล็ก ป.3 ฮั้วเฉียวกงฮักอุบลฯ
math 01
อาคาร 6 623 51129 เด็กหญิงปาณิสรา อุทุมพร ป.3 ฮั้วเฉียวกงฮักอุบลฯ
math 01
อาคาร 6 623 51130 เด็กชายจิรเดช จันทร์สุวรรณ ป.3 บ้านคูซอด
math 01
อาคาร 6 623 51131 เด็กชายสิทธา เหลาลาภะ ป.3 บ้านคูซอด
math 01
อาคาร 6 623 51132 เด็กหญิงอพิชญา ดวนสูง ป.3 บ้านโพนยาง
math 01
อาคาร 6 623 51133 เด็กหญิงวรัญญา อำพันธ์ ป.3 บ้านโพนยาง
math 01
อาคาร 6 623 51134 เด็กหญิงโพธิ์ทิพย์ จำปา ป.3 บ้านโพนยาง
math 01
อาคาร 6 623 51135 เด็กหญิงอาทิตติยา กำจัด ป.3 บ้านโพนยาง
« ก่อนนี้ 1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 437 ถัดไป »