::: ประชาสัมพันธ์ :::  ประกาศผลการสอบ เยาวชนคนเก่ง ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 29 ม.ค. 2559
รหัสวิชา อาคาร ห้องสอบ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ  นามสกุล ชั้น โรงเรียน
math 01
อาคาร 6 612 51001 เด็กหญิงจิรภิญญา ทองทิพย์ ป.3 อนุบาลศรีสะเกษ
math 01
อาคาร 6 612 51002 เด็กหญิงวริศรา พลเสนา ป.3 อนุบาลศรีสะเกษ
math 01
อาคาร 6 612 51003 เด็กหญิงณิชชารีย์ อารยะสิทธินนท์ ป.3 อนุบาลศรีสะเกษ
math 01
อาคาร 6 612 51004 เด็กชายภคพล พลศักดิ์ ป.3 อนุบาลศรีสะเกษ
math 01
อาคาร 6 612 51005 เด็กชายธนภัทร ทองคำ ป.3 อนุบาลอุบลราชธานี
math 01
อาคาร 6 612 51006 เด็กหญิงปวริศา โหตระไวศยะ ป.3 อนุบาลอุบลราชธานี
math 01
อาคาร 6 612 51007 เด็กหญิงณัฐธยาน์ แจ้งไธสง ป.3 อนุบาลอุบลราชธานี
math 01
อาคาร 6 612 51008 เด็กหญิงสิตา ตั้งมานะกุล ป.3 อนุบาลอุบลราชธานี
math 01
อาคาร 6 612 51009 เด็กหญิงกชพรรณ สิงห์โห ป.3 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
math 01
อาคาร 6 612 51010 เด็กชายกิตติภณ พิเชฐโสภณ ป.3 อนุบาลศรีสะเกษ
math 01
อาคาร 6 612 51011 เด็กชายธนภัทร ตริยางกูรศรี ป.3 อนุบาลอุบลราชธานี
math 01
อาคาร 6 612 51012 เด็กชายนรภัทร ตริยางกูรศรี ป.3 อนุบาลอุบลราชธานี
math 01
อาคาร 6 612 51013 เด็กหญิงศุภิสรา แซ่อึ้ง ป.3 อนุบาลศรีสะเกษ
math 01
อาคาร 6 612 51014 เด็กหญิงธัญชนก สุขชิต ป.3 อนุบาลศรีสะเกษ
math 01
อาคาร 6 612 51015 เด็กหญิงฤทัยฝัน สุมณฑา ป.3 อนุบาลศรีสะเกษ
« ก่อนนี้ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 437 ถัดไป »