::: ประชาสัมพันธ์ :::  ประกาศผลการสอบ เยาวชนคนเก่ง ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 29 ม.ค. 2559

ประกาศผลการแข่งขันเยาวชนคนเก่ง ประจำปีการศึกษา 2558