::: ประชาสัมพันธ์ :::  ประกาศผลการสอบ เยาวชนคนเก่ง ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 29 ม.ค. 2559
วิชา เลขที่นั่งสอบ ชื่อ นามสกุล ชั้น โรงเรียน คะแนน ลำดับที่ รางวัล พิมพ์
ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา 93592 เด็กชายณัชวัชร์ แป้นพยอม ป.6 อนุบาลศรีสะเกษ 42 116 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา 93116 เด็กชายภวิศรุจ วุฒิวีรกุล ป.5 อนุบาลศรีสะเกษ 41 122 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา 93172 เด็กชายนภทีป์ ขาวสะอาด ป.4 อนุบาลศรีสะเกษ 41 122 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา 93265 เด็กหญิงพัชรินทร์ บุญจันทร์ ป.6 มารีวิทยา 41 122 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา 93555 เด็กหญิงจิรภิญญา อารีย์ ป.5 อนุบาลกันทรารมย์ 41 122 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา 93565 เด็กชายธนกร มีพร้อม ป.6 อนุบาลศรีสะเกษ 41 122 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา 93134 เด็กหญิงจิดาภา พรมวรรณ์ ป.6 อนุบาลศรีสะเกษ 40 127 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา 93173 เด็กชายอติวิชญ์ อรัมสัจจากุล ป.4 อนุบาลศรีสะเกษ 40 127 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา 93303 เด็กหญิงมินทร์ณุดา สิมลี ป.6 มารีวิทยา 40 127 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา 93317 เด็กหญิงนภัสสรณ์ โสสิงห์ ป.5 เทศบาลท่าตูม 40 127 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา 93373 เด็กหญิงธัญณิชา บุญเฮ้า ป.6 อนุบาลศรีสะเกษ 40 127 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา 93443 เด็กหญิงเปมนีย์ เฟื่องจร ป.6 อนุบาลกันทรารมย์ 40 127 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา 93510 เด็กหญิงพิญดา ภักดีบัณฑิต ป.5 อนุบาลศรีสะเกษ 40 127 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา 93026 เด็กหญิงศุภจิรา เจริญนาวี ป.5 อนุบาลอุบลราชธานี 39 134 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา 93135 เด็กหญิงกุลนิษฐ์ สุวรรณศรี ป.6 อนุบาลศรีสะเกษ 39 134 เข้าร่วมการแข่งขัน
« ก่อนนี้ 1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 397 ถัดไป »