::: ประชาสัมพันธ์ :::  ประกาศผลการสอบ เยาวชนคนเก่ง ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 29 ม.ค. 2559
วิชา เลขที่นั่งสอบ ชื่อ นามสกุล ชั้น โรงเรียน คะแนน ลำดับที่ รางวัล พิมพ์
ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา 93106 เด็กหญิงณัฐณิชา อินพาณิช ป.6 อนุบาลศรีสะเกษ 52 60 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา 93268 เด็กชายฐิติพงศ์ แสงงาม ป.6 มารีวิทยา 52 60 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา 93024 เด็กหญิงดรัลพร สุขประเสริฐ ป.6 อนุบาลศรีสะเกษ 51 63 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา 93112 เด็กหญิงทอรุ้ง สุภากุล ป.6 อนุบาลศรีสะเกษ 51 63 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา 93180 เด็กหญิงบุญสิตา บุญเหลือ ป.5 อนุบาลศรีสะเกษ 51 63 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา 93278 เด็กหญิงบุญญานันท์ จงเสรีจิตต์ ป.6 มารีวิทยา 51 63 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา 93355 เด็กหญิงฉัตรมณี หลักหาญ ป.6 อุบลวิทยาคม 51 63 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา 93010 เด็กชายภูวสิษฏ์ พงษ์ธารินสิริ ป.4 อนุบาลศรีสะเกษ 50 68 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา 93049 เด็กหญิงศุภิสรา จิริวิภากร ป.5 อนุบาลศรีสะเกษ 50 68 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา 93079 เด็กหญิงณัฐณิชา สอดแจ่ม ป.6 อนุบาลศรีสะเกษ 50 68 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา 93084 เด็กชายศวัสกร แซ่อึ้ง ป.5 อนุบาลศรีสะเกษ 50 68 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา 93120 เด็กหญิงกัญญนันทน์ คนหลัก ป.6 อนุบาลศรีสะเกษ 50 68 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา 93165 เด็กหญิงปิยพัชร์ บุรัสการ ป.4 อนุบาลศรีสะเกษ 50 68 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา 93197 เด็กหญิงธารน้ำ เทนสิทธิ์ ป.4 อนุบาลศรีสะเกษ 50 68 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา 93220 เด็กหญิงพลอยพิมณ จงตระการสมบัติ ป.6 อนุบาลศรีสะเกษ 50 68 เข้าร่วมการแข่งขัน
« ก่อนนี้ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 397 ถัดไป »