::: ประชาสัมพันธ์ :::  ประกาศผลการสอบ เยาวชนคนเก่ง ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 29 ม.ค. 2559
รหัสวิชา อาคาร ห้องสอบ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ  นามสกุล ชั้น โรงเรียน
math 01
อาคาร 6 622 51106 เด็กชายชิติพัทธ์ ภูคำศักดิ์ ป.3 อนุบาลศรีสะเกษ
math 01
อาคาร 6 622 51107 เด็กหญิงญาณิกา ศิริมานพ ป.3 อนุบาลศรีสะเกษ
math 01
อาคาร 6 622 51108 เด็กหญิงณัฐกฤตา พรศิริวงศ์ ป.3 อนุบาลศรีสะเกษ
math 01
อาคาร 6 622 51109 เด็กชายภูเบศ ไตรภูมิ ป.3 อนุบาลศรีสะเกษ
math 01
อาคาร 6 622 51110 เด็กหญิงพิมพ์ณดา ลำสมุทรจันทร์ ป.3 อนุบาลศรีสะเกษ
math 01
อาคาร 6 622 51111 เด็กหญิงภคกร สมภาวะ ป.3 อนุบาลศรีสะเกษ
math 01
อาคาร 6 622 51112 เด็กชายวรชัย ปานขาว ป.3 อนุบาลศรีสะเกษ
math 01
อาคาร 6 622 51113 เด็กหญิงศุภาวีร์ บรรเทิง ป.3 อนุบาลศรีสะเกษ
math 01
อาคาร 6 622 51114 เด็กหญิงชิตณุพงศ์ โพธิ์งาม ป.3 อนุบาลศรีสะเกษ
math 01
อาคาร 6 622 51115 เด็กหญิงพลอยชล เกษกุล ป.3 อนุบาลศรีสะเกษ
math 01
อาคาร 6 622 51116 เด็กหญิงณัฐภัทร สุมาลุย์ ป.3 อนุบาลศรีสะเกษ
math 01
อาคาร 6 622 51117 เด็กชายภัทรวุฒิ ชัยศรี ป.3 อนุบาลศรีสะเกษ
math 01
อาคาร 6 622 51118 เด็กชายยศวิชญ์ วัฒนกุญชร ป.3 อนุบาลศรีสะเกษ
math 01
อาคาร 6 622 51119 เด็กชายภคภัทร รดาพันธ์ ป.3 เทศบาลท่าตูม
math 01
อาคาร 6 622 51120 เด็กหญิงปานนภา วงศ์เสนา ป.3 ฮั้วเฉียวกงฮักอุบลฯ
« ก่อนนี้ 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 437 ถัดไป »