::: ประชาสัมพันธ์ :::  ประกาศผลการสอบ เยาวชนคนเก่ง ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 29 ม.ค. 2559
รหัสวิชา อาคาร ห้องสอบ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ  นามสกุล ชั้น โรงเรียน
math 01
อาคาร 6 622 51091 เด็กหญิงพรธีรา พรหมศรี ป.2 อนุบาลศรีสะเกษ
math 01
อาคาร 6 622 51092 เด็กหญิงกฤชญา แฟงคล้าย ป.3 อนุบาลศรีสะเกษ
math 01
อาคาร 6 622 51093 เด็กหญิงวริศรา พลเสนา ป.3 อนุบาลศรีสะเกษ
math 01
อาคาร 6 622 51094 เด็กหญิงวิรดา บุญค้ำชู ป.3 อนุบาลศรีสะเกษ
math 01
อาคาร 6 622 51095 เด็กหญิงพิชญาภา ปิดพยันต์ ป.3 อนุบาลศรีสะเกษ
math 01
อาคาร 6 622 51096 เด็กชายภิสักพัฒน์ วราพฤกษ์ ป.3 อนุบาลศรีสะเกษ
math 01
อาคาร 6 622 51097 เด็กชายสิรดนัย ลิมปิโชติพงษ์ ป.2 อนุบาลศรีสะเกษ
math 01
อาคาร 6 622 51098 เด็กชายนรเสฎฐ จารุอารยนันท์ ป.3 อนุบาลศรีสะเกษ
math 01
อาคาร 6 622 51099 เด็กชายปภิณวิช เลขาวิวิชกุล ป.3 อนุบาลศรีสะเกษ
math 01
อาคาร 6 622 51100 เด็กชายสุรยุทธนา ภาวัน ป.3 อนุบาลศรีสะเกษ
math 01
อาคาร 6 622 51101 เด็กชายอชิระ โพธิโต ป.3 อนุบาลศรีสะเกษ
math 01
อาคาร 6 622 51102 เด็กหญิงโชติกา อรุณโรจน์ ป.3 อนุบาลศรีสะเกษ
math 01
อาคาร 6 622 51103 เด็กชายภาณุวิชญ์ เที่ยงกระโทก ป.3 อนุบาลศรีสะเกษ
math 01
อาคาร 6 622 51104 เด็กชายภูรินทร์ มาลี ป.3 บ้านจอกประชาสามัคคี
math 01
อาคาร 6 622 51105 เด็กชายปวรุตม์ สมคณะ ป.3 อนุบาลศรีสะเกษ
« ก่อนนี้ 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 437 ถัดไป »